VisLatvijas vidusskola saņem licenci

XX. augustā VisLatvijas vidusskolai (VLV) ir tikusi izsniegta [tālmācības vidusskolas] licence. Līdz ar to skolēnu uzņemšanu sāk vidusskola, kurā trīs dažādas, inovatīvas mācīšanas metodes apvienotas vienā unikālā programmā, ietverot 1.–12. klasi.

Katrs bērns aug un attīstās citā tempā, un tālmācība ir īpaša ar to, ka ļauj ikvienam apgūt dzīvei nepieciešamās zināšanas tieši viņam vispiemērotākajā ritmā. Tādējādi skolēns var atvēlēt minimālo nepieciešamo laiku tēmām, kas viņu interesē mazāk, un veltīt vairāk uzmanības tiem mācību priekšmetiem, kas ir viņa sirds aicinājums. Turklāt tālmācības forma ļauj elastīgi plānot gan mācību grafiku, gan klātienes praktisko konsultāciju darbu reģionos.

VLV izvirzītais izglītības mērķis ir sasniegts, ja cilvēks skološanās laikā ieguvis vērtību, prasmju un zināšanu kopumu, kas viņam palīdz sevi apzināties un realizēt dzīvē, īstenojot savu radītāja potenciālu.