Tālmācība ir atsevišķa, nodalīta izglītības ieguves forma, kurā skola nodrošina secīgus un atbilstošus mācību materiālus, savukārt skolēns plāno pašu mācīšanās procesu – atbildība te ir dalīta starp skolu un vecākiem, mācīšanās tālmācībā prasa daudz lielāku laika ieguldījumu (sākotnēji) kā klātienes skolā, jo bērnam ir jāpalīdz iziet cauri adaptācijas procesam, jāpalīdz plānošanā, jānodrošina mācībām nepieciešamās lietas (dators, programmatūra un interneta pieslēgums), jāpārbauda vai bērns ir pieteikami patstāvīgs, lai spētu sagatavoties plānotajiem pārbaudes darbiem, laicīgi jāspēj nodrošināt nepieciešamā palīdzība un uzmanība – tik ilgi, kamēr bērns kļūst pietiekami patstāvīgs, lai savu darbu spētu organizēt pats. Tālmācībā šīs prasmes tiek attīstītas daudz efektīvāk.

Tālmācība nav pazīstamā attālinātā mācīšanās. Tālmācības konstrukcija ir pavisam savādāka – no sākuma skolēns saņem mācību materiālus un pārbaudes darbu grafiku, tad saplāno sev atbilstošāko mācīšanās procesu un pārbaudes darbu kārtošanas laikus, ņemot vērā ka pārbaudes darbs ir jānodod LĪDZ termiņa beigām. Kad individuālais darba plāns ir gatavs, skolēns patstāvīgi iet cauri mācību materiāliem, meklē atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem un pārbauda savas zināšanas ar pašpārbaudes darbiem, beigās kārto pārbaudes darbus. Tiešsaistes konsultācijas NAV domātas, lai uzzinātu mācību vielu, bet gan lai konsultētos neskaidrajos jautājumos, iemācītos mācīties un iegūtu padziļinātu izpratni par mācību vielu. Turpretī attālinātās mācības ir klātienes izglītības sastāvdaļa – tas pats kas skola, tikai tiešsaistē, kur skolotājs ir galvenais informācijas avots un mācību procesa plānotājs, skolēns ir tieši piesaistīts skolas noteiktam grafikam. Atšķirība ir MILZĪGA – tālmācības gadījumā skolēns pašvadīti mācas, attālināto mācību gadījumā viņš patērē izglītības saturu, nepārtraukti tiekot vadīts.

Tālmācība nav arī bezgalīga “dirnēšana” pie datora ekrāna. Pirmkārt, jāmācās ir tik, cik katram tas ir nepieciešams, nevis tik ilgi cik vajag. Pēc spējām. Otrkārt, mācību materiāli ir pieejami visu laiku, līdz ar to – skolēnam ir iespējas pašam noteikt cik daudz laika viņš pavada pie datora ekrāna katru dienu, mācību laiku ir iespējams pakārtot arī vecāku iespējām veikt skolēna atbalstu un kontroli. Treškārt, lielāko daļu mācību materiālu ir iespējams izprintēt, samazinot ekrāna laiku.

Kā zināms, lielākais ļaunums bērna attīstībai ir apstākļu un noteikumu maiņa, šis faktors rada nedrošības sajūtu, aizkavē veselīgas pašapziņņas veidošanos, iespaido spēju un vēlmi mācīties, kā arī var rezultēties fiziskās (vēdara sāpes, galvas reiboņi vai sāpes, acu problēmas), vai mentālās (apātija, bezcerības sajūta, tukšuma sajūta, norobežošanās, trauksme, agresija) ķermeniskās reakcijās. Tālmācībā mēs spējam nodrošināt apstākļu nemainīgumu un prognozējamību, atgriezeniskajā saitē no vecākiem esam saņēmuši daudz atzinības – gan par sekmju, gan skolēnu pašsajūtas uzlabošanos, tajā pat laikā ir jāuzsver – tālmācība NAV piemērota katram.

Pirms pieteikties skolā, lūdzu aizpildiet ātro TESTU “Vai mācības tālmācībā man ir piemērotas?” , lai novērtētu atbilstību šim mācīšanās veidam.

Daži mūsu skolas plusi:

 • Bērns nav jāpakļauj diskutabliem noteikumiem, kuri attiecas uz klātienes mācībām.
 • Neskatoties uz mācību maksu, ģimenēm ir iespēja ietaupīt naudas līdzekļus, jo nav nepieciešami “5 pāri” dažādu maiņas apavu un sporta tērpu, nav vajadzīgas “īstās” botas un soma, lai skolēns varētu iekļauties klases kolektīvā. Arī mācību grāmatu un kancelejas preču blāķus gādāt nav nepieciešamība. Vienīgais, kas tiešām ir VAJADZĪGS, tas ir dators un labs intereneta pieslēgums. (no planšetes, vai telefona ir iespējams izpildīt atsevišķus darbus, bet kvlaitatīvs mācību process NAV iespējams).
 • Bērns var mācīties savā tempā.
 • Bērna uzmanība netiek saskaldīta 40 minūšu posmos.
 • Priekšmetus var apgūt īsākā laikā un pat pabeigt divas klases vienā gadā! (Saskaņā ar MK 11.01.2022. noteikumu Nr.11 29.punktā noteiktajiem nosacījumiem)
 • Bērns vairāk uzmanības var veltīt tiem priekšmetiem, kas viņu patiešām interesē.
 • Mācību pamatu veido strukturēti, pēctecīgi un kvalitatīvi digitāli materiāli, kuru izstrādē piedalījusies pieredzējušu izglītības nozares speciālistu-praktiķu komanda.
 • Mācību materiāli veidoti tā, lai būtu uztverami gan tiem, kas informāciju labāk apgūst ar acīm, gan tiem, kas vairāk uztver ar ausīm vai rokām.
 • Praktiskā daļa ir paveicama mājas apstākļos, nav nepieciešams īpašs aprīkojums un ir iespēja izmantot sadzīvē pieejamās lietas.
 • VisLatvijas vidusskola piedāvā vispieejamāko mācību maksu.
 • Šajā gadā audzināšanas stundās nopietni strādājam pie prasmes plānot (mācību darbu, prioritātes, laiku, u.t.t.)
 • Pie mums NAV mobinga, vai īpaši izcelto mīļskolnieciņu.

AUTORITĀTE

Jau labu laiku notikumi pasaulē rāda, ka ir pienācis laiks atjaunot vecāku autoritāti un atbildību par savu bērnu audzināšanu. Protams, šajā darbā vecākiem ir nepieciešams tādu ārpus rāmīša domājošu pedagogu atbalsts, kuri atzīst šīs vecāku tiesības audzināt un izglītot savus bērnus. Ja meklējat skološanās vidi, kurā jūsu bērns var iegūt vērtību, prasmju un zināšanu kopumu, kas palīdzētu sevi apzināties un realizēt dzīvē savu radītāja potenciālu, pievienojieties VisLatvijas vidusskolai! Šajā skolā mācīsimies, strādāsim, augsim visi kopā – bērni, vecāki un skolotāji.

PALĪGI

Mūsu mācību programma veidota tā, lai skolēns darbus spētu veikt patstāvīgi, taču katrs bērns ir atšķirīgs, un dažkārt var rasties vajadzība kādam mācību procesa posmam iziet cauri kvalificēta skolotāja pavadībā – tiešsaistes konsultāciju formātā. Par atsevišķu samaksu iespējams saņemt privātas konsultācijas pie atbilstošā speciālista, kurš izprot un atbalsta VisLatvijas vidusskolas vērtības.

SADARBĪBA

Mēs katram dodam iespēju piedalīties skolas veidošanas procesā – gan skolēnu, gan vecāku, gan pedagogu iniciatīva tiek atbalstīta, ja tās palīdz mūsu skolai augt. Vecāki aktīvi atbalsta viens otru klašu Telegram grupās, ir nepārtraukta informācijas apmaiņa starp skolēniem – skolotājiem un vecākiem – skolas komandu, ir aktīva skolas padome un reģionālās vecāku grupas. Papildus visam – plānojam gan talkas, gan nometnes, gan prakses iespējas saviem skolēniem, jo uzskatam ka šāda – aktīva mijiedarbība stiprina organizatoriskās prasmes, izpratni par dzīvi un atbildības sajūtu. Tas ir labs pamats nākotnei – šāds skolēns gan uzņēmējdarbībā, gan arī darba ņēmēja lomā būs galvas tiesu pārāks par kādu, kurš nav mācījies uzņemties atbildību.