VisLatvijas vidusskolas tālmācības programmā katrā mācību jomā ir izveidoti kvalitatīvi strukturēti, pēctecīgi digitāli materiāli. Tie ir pieejami katras klases bibliotēkā un sastāv no vismaz trim daļām:

  • skaidrojošās daļas tekstā un attēlos,
  • videomateriāla, kur skolotājs izklāsta tēmu,
  • un uzdevumiem, kas pārbauda, kas ir apgūts un saprasts.

Mācību materiālu aktualitāte tiek regulāri pārbaudīta un materiāli – atjaunoti.
Mācību pamatprogramma veidota tā, lai skolēns pats varētu tikt galā, bet papildpaketē nodrošinām iespēju cauri mācību procesam iet ar kvalificētu skolotāju palīdzību.