VisLatvijas vidusskolas tālmācības programmā katrā mācību jomā ir izveidoti kvalitatīvi strukturēti, pēctecīgi digitāli materiāli. Tie ir pieejami katras klases bibliotēkā un sastāv no vismaz trim daļām:

  • skaidrojošās daļas tekstā un attēlos,
  • videomateriāla, kur skolotājs izklāsta tēmu,
  • un uzdevumiem, kas pārbauda, kas ir apgūts un saprasts.

Mācību materiālu aktualitāte tiek regulāri pārbaudīta un materiāli – atjaunoti.
Mācību pamatprogramma veidota tā, lai skolēns pats varētu tikt galā, bet papildus komplektā nodrošinām iespēju cauri mācību procesam iet ar kvalificētu skolotāju palīdzību.

Lai gan mācību procesā liels uzsvars tiek likts uz spēju patstāvīgi mācīties, pašorganizēties un plānot savu laiku, pieredze rāda, ka ne katram tas ir pa spēkam. Kā galveno punktu ir jāizceļ priekšstatu nesakritību, jo bieži vien tālmācību pielīdzina attālinātajām mācībām, kas pēc savas uzbūves ir pavisam savādāks izglītības iegūšanas process. Pirms iestāšanās mūsu skolā, lūdzu iepazīstieties ar sadaļu TĀLMĀCĪBA un aizpildiet ātro testu atbilstības novērtēšanai “Vai mācības tālmācībā man ir piemērotas?”