VisLatvijas vidusskolas tālmācības programmā katrā mācību priekšmetā ir izveidoti kvalitatīvi strukturēti, pēctecīgi digitāli materiāli. Tie ir pieejami katra skolēna personīgajā mācību kabinetā un sastāv no vismaz trim daļām:

  • skaidrojošās daļas tekstā, attēlos, videomateriālā – katram mācību priekšmetam atsevišķi
  • no pašpārbaudes uzdevumiem
  • un pārbaudes darbiem noteiktā grafikā

Mācību materiālu aktualitāte tiek regulāri pārbaudīta un materiāli tiek plānveidīgi uzlaboti.
Mācību pamatprogramma veidota tā, lai skolēns pats varētu tikt galā, bet papildus komplektā nodrošinām iespēju cauri mācību procesam iet ar kvalificētu skolotāju palīdzību.

Lai gan mācību procesā liels uzsvars tiek likts uz spēju patstāvīgi mācīties, pašorganizēties un plānot savu laiku, pieredze rāda, ka ne katram tas ir pa spēkam. Kā galveno punktu ir jāizceļ priekšstatu nesakritību, jo bieži vien tālmācību pielīdzina attālinātajām mācībām, kas pēc savas uzbūves ir pavisam savādāks izglītības iegūšanas process. Pirms iestāšanās mūsu skolā, lūdzu iepazīstieties ar sadaļu TĀLMĀCĪBA un aizpildiet ātro testu atbilstības novērtēšanai “Vai mācības tālmācībā man ir piemērotas?”