Ikviens jaunietis gatavs dzīvei! 

Cilvēks skološanās laikā iegūst vērtību, prasmju un zināšanu kopumu, kas viņam palīdz apzināties un realizēt sevi dzīvē, īstenojot radītāja potenciālu