Ikviens jaunietis gatavs dzīvei! 

Cilvēks skološanās laikā iegūst vērtību, prasmju un zināšanu kopumu, kas viņam palīdz apzināties un realizēt sevi dzīvē, īstenojot radītāja potenciālu

Mūsu vīzija ir liela un tās īstenošana ir laikietilpīga. Mēs esam ceļā uz moderna hibrīdizlītības modeļa izveidošanu un ieviešanu, apvienojot šajā laikā tik nepieciešamās digitālās prasmes – mācību vielu apgūstot tālmācības formā, un ierasto zināšanu apguves veidu – klātieni, caur vecāku iesaisti, pašorganizēšanos un jēgpilnām, zināšanas un prasmes papildinošām, praktiskām ārpusskolas aktivitātēm. Šī uzdevuma izpildei ir nepieciešama katra iesaistītā cilvēka aktīva līdzdalība – caur vecāku apvienošanos REĢIONĀLAJĀS GRUPĀS, atbildības uzņemšanos par savu bērnu, vēlmei viņu “nenogrūst” gādīgu trešo personu rokās un divpusējai sadarbībai ar skolu.