Indra Eglīte

Angļu valoda (7.-12.klase)

Vispirms bija tiešsaites nodarbības pandēmijas laikā. Nācās iemācīties sagatavot materiālus, vadīt nodarbības tiešsaitē, pieradināt skolēnus uzņemties atbildību par veicamajiem darbiem, tāpēc darbs tālmācības skolā man nebija jāsāk gluži no nulles. Bija, protams, šaubas, vai necietīs zināšanu kvalitāte, tomēr pamazām arvien vairāk nostiprinās pārliecība, ka noteicošais nav tālmācība vai "tuvmācība'', galvenais ir skolēna iekšējā motivācija, zinātkāre un gimenē iegūtā izpratne par izglītības nozīmību Jebkurā skolā var gan mācīties, gan "skaitīties"

Lasīt atsauksmes Facebook