INFORMĀCIJA

Mēs kā tautas veidota skola esam ļoti priecīgi par ikviena brīvpratīgā iesaisti skolas pilnveidošanas procesā un popularizēšanā, no sirds priecājamies, ka esam radījuši cieņpilnu vidi, kurā katra konstruktīvā iniciatīva ir svarīga, tomēr TIKAI skolas oficiālajās vietnēs tiek pausta saskaņota un precīza informācija par skolu!